Jak bez poczucia winy być sobą i pozostać w zgodzie z innymi